De WAP is een werkgroep. Dat betekent dat van leden een actieve bijdrage wordt verwacht. Ieders bijdrage hangt natuurlijk af van iemands mogelijkheden en beschikbare tijd. De een onderzoekt de planten die hij op vakantie tegenkomt, een ander kweekt thuis planten en weer een ander voert experimenten uit of bouwt praktische kweekopstellingen. Alledrie vertellen ze over hun ervaringen tijdens de ledenbijeenkomsten. Veel WAP-leden schrijven artikelen voor o.a. 'Het Aquarium', 'Aqua-Planta', de DATZ of andere bladen. Velen maken ook prachtige dia's of digitale foto's die beroemd zijn om hun kwaliteit. Er is een studiecommissie. Zij houdt bij welke onderwerpen door WAP-leden onderzocht worden en ondersteunen deze waar mogelijk.

Bestuur
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Commissaris


  • Wapsite


  • Lobelia cardinalis - Willem Postma Nymphoides peltata - Willem Postma