Bacopa caroliniana

Nederlandse naam Grote bacopa
Plaatsing ( aquarium ) Middenzone, groepsgewijs
Type plant Stengelplant
Bladvorm Klein ovaal
Bladlengte Tot 25 mm
Kleur Licht groen, kleurend onder veel licht
Bladstand Zittend, paarsgewijs en kruisgewijs
Totaal hoogte Vanaf 6 cm
Licht behoefte Hoog
Co2 behoefte Redelijk
Voeding Water en bodem
Oorsprong Zuid en midden van VS
Vermeerdering Vegetatief, via zijtakken of toppen
Latijnse naam Bacopa caroliniana